Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

ECOCOVER ofereix els serveis de Gestió   de Salvaments i Sinistres.

  • Gestió de Sinistres i recuperació de mercaderies poc o molt malmeses durant un sinistre.

ECOCOVER realitza una tasca de recolzament als professionals del sector mitjançant una valoració de la mercaderia malmesa per tal de determinar si és apta per ser rescatada i gestionar la seva RECUPERACIÓ o bé, no és apta per ser reutilitzada i s'ha de gestionar com a RESIDU.

El procediment operacional consisteix en:

  • Realitzar una valoració dels béns
  • Retirada de les mercaderies afectades
  • Gestió de la mercaderia afectada mitjançant la recuperació o gestió com a residu
  • Emissió del CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ DE MERCADERIES, en cas que pertoqui, emès per un GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT

El servei està adreçat principalment:

  • Empreses asseguradores
  • Comisssaris d'avaries
  • Pèrits
  • Consorci de compensació d'assegurances
  • Qualsevol tipus d'activitat industrial

Els tipus de productes destinats a salvament poden procedir de qualsevol sector tal com tèxtil, calçat i complements, productes de neteja, aparells elèctrics i electrònics, mobiliari, maquinària industrial, productes alimentaris, etc...