Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

ECOCOVER S.L ofereix un servei integral en la gestió dels béns i mercaderies no aptes per ser reutilitzades ni comercialitzades. Per aquest motiu s'han de gestionar com a residus a través de gestors autoritzats.

Les mercaderies no aptes per ser reutilitzades passen a considerar-se residus i s'han de tractar i gestionar com a tal. Les vies de destrucció seran mitjançant l'eliminació o valorització a través de plantes autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya ( ARC).

ECOCOVERECOCOVER disposa de tots els mitjans necessaris per dur a terme una gestió integral del residu coordinant la part documental (contractes), de transport, recollida i gestió.

  • Coordinació en la gestió dels residus
  • Reciclatge de tot tipus de residus mitjançant la valorització:
   • Alimentaris (sandach)
   • Tèxtils
   • Envasos
   • Aparells elèctrics
   • Mobiliaris
  • Destrucció / Eliminació del residu

Tant les destruccions com els reciclatges aniran acompanyats pel Acompañados  CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ  DE LES MERCADERIES, emès per un gestor autoritzat.

 ECOCOVER S.L està inscrit a l'Agència de Residus de  Catalunya per a l'activitat de NEGOCIANT DE RESIDUS amb el codi: N-10124.