Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4

Els nostres serveis van adreçats a un ampli sector tan industrial com serveis tals com:

  • INDUSTRIALS DE QUALSEVOL SECTOR
  • MAJORISTES
  • AGENTS  DUANERS
  • CONSIGNATARIS
  • OPERADORS LOGÍSTICS
  • EMPRESES ASSEGURADORES
  • PÈRITS
  • COMISSARIS D'AVARIES
  • CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES