Slide 1 Slide 2 Slide 3

ECOCOVER ofereix el servei de gestió de béns recuperables tal com:

  • Excedents de producció o estocs
  • Mercaderies abandonades o immobilitzades
  • Articles descatalogats
  • Béns retinguts en duanes per procediments judicials o administratius

Es garanteix màxima confidencialitat en tot el procés.

Emissió dels CERTIFICATS DE DESTRUCCIÓ DE MERCADERIES, en el cas que procedeixi, emès per un GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT.